Knowledge

O-RING
09/08/2558 20:32
O-RING
ตารางโอริ่งขนาดมาตรฐานอเมริกา AS568 A
10/07/2555 14:09
ขนาดของโอริงที่มีนั้นมีอยู่หลายมาตรฐาน ซึ่งแล้วแต่ว่าผู้ที่ผลิตและจัดจำหน่ายจะอ้างอิงตามมาตรฐานใด เช่น มาตรฐาน AS568 A ของอเมริกา มาตรฐาน JIS2401 ของญี่ปุ่น มาตรฐาน DIN ของเยอรมัน มาตรฐาน BS1806 และ BS4518 ของอังกฤษ สำหรับในกรณีที่เราต้องเปลี่ยนโอริงที่ชำรุดเสียหายให้เราดูอย่างแรกก่อนเลยว่าเครื่องจักรเป็นเครื่องที่ทำมาจากประเทศไหน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ มาตรฐานจากประเทศที่สร้างและออกแบบเครื่องจักร เช่นเครื่องจักรที่มาจากประเทศอเมริกาก็จะใช้มาตรฐานโอริงของอเมริกา ดังตารางโอริ่งขนาดมาตรฐานอเมริกา AS568 A ของอเมริกา
โอริง นวัตกรรมชิ้นเล็กอันน่าทึ่ง
07/07/2555 04:12
ยางโอริงคือ อะไร? ยางโอริงมีลักษณะเป็นยางวงขนาดเล็ก ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับกันซึม กันรั่ว ในเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ สุขภัณฑ์ และอื่นๆ ยางโอริงเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนายช่างชาวเดนมาร์ก ชื่อ นีล คริสเตนเซ่น (Niels Christensen) ซึ่งขณะที่เขานำผลงานนี้ไปจดสิทธิบัตรเมื่อปี ค.ศ. 1937 นั้น นีลมีอายุปาเข้าไปถึง 72 ปีแล้ว นี่เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า ความเป็นนักประดิษฐ์ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเรื่องของอายุ