วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

ขั้นตอนการสั่งสินค้าและเงื่อนไขต่างๆ

1).กรณีที่มารับสินค้าหน้าร้านกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯโดยตรงท่านสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดได้เลยหรือในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางบริษัทฯจัดส่ง

2).Fax.เอกสารใบสั่งซื้อ หรือ เอกสารรายการสินค้าที่สั่งซื้อ พร้อมเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียน และภพ20 สำหรับการออกเอกสารใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

3).แจ้งที่อยู่บริษัทฯหรือสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้าพร้อมแผนที่เดินทางจัดส่งสินค้า

4).ท่านสามารถทำการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สุขาภิบาล 1 - ก.ม.8

ชื่อบัญชี  บริษัท ออโต้ เอ พลัส จำกัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 057-0-26043-0    

(ค่าธรรมเนียมการโอนลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ)

 5).เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วรบกวนFax.เอกสารการโอนเงิน(ซึ่งเป็นยอดเงินที่ต้องรวมภาษีvat 7%) ในกรณีที่ลูกค้าระบุสถานที่จัดส่งกับบริษัทฯขนส่งหรือสถานที่ที่ลูกค้าแจ้งระบุสถานที่เฉพาะ และในกรณีที่จัดส่งทางEMSต้องเป็นยอดเงินที่รวมภาษีvat 7%+ค่าขนส่งทางEMS) มาที่เบอร์ 0 2363-7583 หรือติดต่อส่งเอกสารทางE-Mail. info@autoplus.co.th    

6).เมื่อทางบริษัทฯได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะติดต่อแจ้งและส่งเอกสารการจัดส่งกลับไปให้ลูกค้า   

ขั้นตอนการสั่งสินค้าและเงื่อนไขต่างๆ

1).กรณีที่มารับสินค้าหน้าร้านกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯโดยตรงท่านสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดได้เลยหรือในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางบริษัทฯจัดส่ง 2).Fax.เอกสารใบสั่งซื้อ หรือ เอกสารรายการสินค้าที่สั่งซื้อ พร้อมเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียน และภพ20 สำหรับการออกเอกสารใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน 3).แจ้งที่อยู่บริษัทฯหรือสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้าพร้อมแผนที่เดินทางจัดส่งสินค้า4).ท่านสามารถทำการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา สุขาภิบาล 1 - ก.ม.8 ชื่อบัญชี บริษัท ออโต้ เอ พลัส จำกัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 057-0-26043-0 ค่าธรรมเนียมการโอนลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ 5).เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วรบกวน Fax.เอกสารการโอนเงิน (ซึ่งเป็นยอดเงินที่ต้องรวมภาษีvat 7%) ในกรณีที่ลูกค้าระบุสถานที่จัดส่งกับบริษัทฯขนส่งหรือสถานที่ที่ลูกค้าแจ้งระบุสถานที่เฉพาะ และในกรณีที่จัดส่งทาง EMS, Kerry Express, นิ่มเอ็กซ์เพรส ต้องเป็นยอดเงินที่รวมภาษี vat 7% + ค่าขนส่งทางEMS) มาที่เบอร์ 0 2363-7583 หรือติดต่อส่งเอกสารทาง E-Mail. info@autoplus.co.th autoplus41346@gmail.com, tum41346@gmail.com 6).เมื่อทางบริษัทฯได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะติดต่อแจ้งและส่งเอกสารการจัดส่งกลับไปให้ลูกค้า

ในกรณีเร่งด่วนที่ท่านต้องการความสะดวกรวดเร็วและระบุเวลาที่ท่านต้องการสินค้าและท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วเรามีทางเลือกให้กับท่าน


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สุขาภิบาล-ก.ม.8 บริษัท ออโต้ เอ พลัส จำกัด 057-0-260430 ออมทรัพย์